Næringsavtale for duodji

Sametinget, Duojáriid Ealáhussearvi og Landsorganisasjonen Sámiid Duodji fremforhandlet i 2005 hovedavtale for duodji. Avtalen danner grunnlag for årlige forhandlinger om næringsavtale, og siktemålet er å utvikle næringen etter de politiske mål som Sametinget har vedtatt.

Sametingets overordnede mål med avtalen er å bidra til å utvikle en næringsrettet duodji med økt lønnsomhet og omsetning av egenproduserte varer.

For at duodjiutøvere skal kunne få innvilget driftstilskudd, skal de søke om opptak i duodjiregisteret. Det er visse kriterier som må være oppfylt for å kunne bli opptatt i registeret. Det er ett fagutvalg bestående av fem medlemmer som behandler og avgjør søknader om medlemskap i registeret. Økonomiutvalget består av tre medlemmer, og deres oppgave er å gi en felles beskrivelse av næringens økonomiske situasjon. Økonomiutvalget utarbeider årlig en rapport om duodjinæringens økonomiske situasjon.

Se avtalen

Hovedavtalen for duodjinæringen

Se og last ned PDF Utgivelsesår
Hovedavtale for duodjinæringen 2007

Søk Sametingets duodjimidler

Sametinget og duodjiorganisasjonene forhandler om årlige næringsavtaler.
Innenfor duodji næringsavtale er det ulike midler som duodjiutøvere og andre kan søke på.

Stipend og tilskudd Søknadsfrist Mer informasjon
Hospitering N/A
Duodjistipend 25.02.2020 https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend
Salgsfremmende tiltak 15.03.2020 https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend
Opptak i duodjiregisteret 01.06.2019 https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend
Driftstilskudd 25.10.2019 https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend
Etableringsstipend Ingen søknadsfrist
Velferdsordninger Ingen søknadsfrist https://www.sametinget.no/Tilskudd-og-stipend

Rapporter

Det er utarbeidet en del rapporter om duodji; både økonomiske, merkevare, duodjikontroller, analyse av duodjinæringen og rapport om duodjimerket. Rapportene kan lastes ned fra denne nettsiden, og nye rapporter vil bli lagt ut etter hvert som de utarbeides.

Se og last ned PDF (åpnes i ny fane) Forfatter(e) Utgivelsesår
Rapport: Duodji for framtida
Nanna Løkka, Mari Engh og Åsne Dahl Haugsevje (på oppdrag fra Sametinget) 2019
Rapport: Analyse av Driftstilskuddsordningen for Duodji Consis Karasjok AS (på oppdrag fra Sametinget) 2015
Rapport: Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Consis Karasjok AS (på oppdrag fra Sametinget) 2014
Rapport: Analyse av Duodjinæringen Duojáriid ealáhussearvi og Sámiid duodji 2012
Rapport: Kontroll av Driftstilskuddsordningen for Duodji Consis Karasjok AS (på oppdrag fra Sametinget) 2012
Rapport: Duodjinæringens økonomiske situasjon Samisk Nærings- og Utredningssenter 2011
Rapport: Merkevareutvikling for Duodjiprodusenter Noodt & Reiding 2009
     

 

 

Duodjimelding

Se og last ned PDF Utgivelsesår
Sametingsmelding om duodji som næring 2018