Kursing og prosjekter

Duojáriid Ealáhussearvi arrangerer ulike kurs, både duodjikurs, regnskaps-/økonomikurs og andre bedriftsrelaterte kurs.

Dersom noen har ønsker om at det skal gjennomføres kurs, er det bare å kontakte oss, slik at vi kan vurdere muligheter for å igangsette det. Vi vil legge ut informasjon om kurs som igangsettes her på nettsiden.

  • Kursing som hjelper deg som driver med næringsrettet duodji
  • Vi tar gjerne imot forslag til nye kurs!
Send oss en forespørsel

votter

Prosjekt i merkevarebygging

Karasjok

Duojáriid Ealáhussearvi har gjennomført et forprosjekt i merkevarebygging, og arbeidet ble avsluttet våren 2016. Målet med prosjektet var å undersøke om det er behov for å jobbe med å bygge duodji opp som merkevare og om det er interesse blandt duodjiutøvere til å være med på en slik satsing. Det var positiv respons blandt duodjiutøvere, og vår organisasjon ønsker derfor å igangsette hovedprosjekt innen merkevarebygging, høsten 2016 med forbehold om finansiering. Hovedmålet med arbeidet er at det skal gi økt lønnsomhet for duodjiutøvere, og fokuset vil være på produktutvikling og å nå nye kjøpegrupper. Dersom du ønsker å være med i prosjektet eller ønsker nærmere informasjon, ta kontakt med oss.