Vår lokasjon

Medlemsskap i Duojáriid Ealáhussearvi (DES)

Dersom du ønsker å bli medlem kan du betale kr. 200 inn på organisasjonens konto nr. 7594.05.17974. Vi jobber for å fremme næringsrettet duodji, og engasjerer oss på følgende områder for medlemmene:

  • DES holder ulike kurs i duodji
  • DES forhandler om årlig næringsavtale for duodji
  • DES arrangerer duodjifaglige seminarer
  • DES arrangerer duodjimesser for utøvere
  • DES videreformidler relevant informasjon
  • DES er høringsinstans i duodjifaglige saker
  • DES er representert i ulike råd og utvalg

Send oss en e-post

Navn (nødvendig)

Din e-post adresse (nødvendig)

Emne

Melding

Vår kontaktinformasjon

DUOJÁRIID EALÁHUSSEARVI

Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 40, 9730 Karasjok
Postboks: 208, 9730 Karasjok
E-post: post(a)duodji-des.no
Tlf: 948 82 257