Vår lokasjon

Medlemsskap i Duojáriid Ealáhussearvi (DES)

Dersom du ønsker å bli medlem kan du betale kr. 200 inn på organisasjonens konto nr. 7594.05.17974. Vi jobber for å fremme næringsrettet duodji, og engasjerer oss på følgende områder for medlemmene:

 • DES holder ulike kurs i duodji
 • DES forhandler om årlig næringsavtale for duodji
 • DES arrangerer duodjifaglige seminarer
 • DES arrangerer duodjimesser for utøvere
 • DES videreformidler relevant informasjon
 • DES er høringsinstans i duodjifaglige saker
 • DES er representert i ulike råd og utvalg

Send oss en e-post

  Navn (nødvendig)

  Din e-post adresse (nødvendig)

  Emne

  Melding

  Vår kontaktinformasjon

  DUOJÁRIID EALÁHUSSEARVI

  Besøksadresse: Fitnodatgeaidnu 40, 9730 Karasjok
  Postboks: 208, 9730 Karasjok
  E-post: post(a)duodji-des.no
  Tlf: 948 82 257