Medlemsmøte!
Hei! Det inviteres til medlemsmøte 24.03.2020, tema for møtet er duodji i fremtiden.
Vi må selv bestemme hva fremtiden for vår næring, kom gjerne med forslag og hva du kan bidra med!

Møtet begynner med middag på Biepmu kl 16:30 og selve møtet holdes i DES sine lokaler 17:30!

Ønsker alle som vil være med velkommen, påmeldingsfrist innen 21 Mars.