Duojáriid Ealáhussearvi arrangerer kurs for duodjiutøvere med egenproduserte produkter og
andre interesserte.
Dette kompetansehevingstiltaket er igangsatt av Duojáriid Ealáhussearvi og er finansiert av
Sametinget. Duojáriid Ealáhussearvi er prosjektansvarlig.
Dette tiltaket omhandler kompetanseheving i form av kurs innen regnskap, lønnsomhet,
prissetting, samt sentrale skatte- og avgiftsregler knyttet til duodji.

Det tilbys et todagerskurs inkl. individuell oppfølging/opplæring på følgende steder:
o Kárášjohka/ Karasjok 12. og 13. mars 2020.
o Guovdageaidnu/ Kautokeino 19. Og 20. mars 2020.

Den første dagen legges det opp til felles samling og den andre dagen ytes individuell
oppfølging ift. deltakerne og felles samling.

Kursets temaer:
o Metode for regnskapsføring. Hvordan utøvere selv kan føre regnskapet med evt.
bistand fra ekstern regnskapsfører.
o Lønnsomhetsvurderinger.
o Prissetting og kvalitetssikring
o Aktuelle skatte- og avgiftsregler for duodji næringen.

Egenandel
Tiltaket er finansiert slik at det ikke er lagt opp til deltakeravgift, men at deltakernes
tidsforbruk og reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlinger dekkes av respektive
deltakere.

Påmelding
Påmelding rettes til 2talpartner AS.
Kontaktperson: Ulf H. West.
e-post: ulf@2talpartner.no
Tlf. 41544330
Frist for påmelding: 2 uker før kursstart.