Årsmøte

Duojáriid Ealáhussearvi (Des) holder årsmøte 30.06.19, digitalt. Det er også mulig å møte fysisk på DES lokaler og delta.

Dersom du har saker du ønsker behandlet på årsmøtet, skal disse sendes skriftlig til styret innen 15.06.

Ønsker du å delta på årsmøtet meld ifra om det til Des, enten via telefon eller mail, senest den 15. Juni.

Saksliste og sakspapirer kommer senere